Päällystystyöt Kaustisen ja Vetelin kunnan alueella 2021

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Kaustisen kunta
Tarjouksen määräaika: 16.4.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Päällystystyöt Kaustisen ja Vetelin kunnan alueella 2021
Hankinnan kuvaus: Kaustisen ja Vetelin kunta (Tilaajat) kilpailuttavat yhteishankintana kaavateiden ja piha-alueiden paikkaukset vuodelle 2021. Hankinta on jaettu kahteen osaan, jossa jokainen hankinnan osa muodostuu yhden Tilaajan tarpeesta. Kukin yhteishankintaan osallistuvista Tilaajista solmii puitesopimuksen oman osansa valittavan Toimittajan kanssa. Päällystystöiden hankintaan perustetaan puitejärjestely, johon valitaan hankinnan kuhunkin osaan yksi Toimittaja. Tilaajat pyytää tarjouksia yksikköhintaisena kokonaisurakkana. Osassa 1 hankinnan kohteena ovat Kaustisen kunnan päällystystyöt vuodelle 2021: Kaustisen kunta, kaavateiden ja piha-alueiden paikkauksia useassa eri kohteessa taajaman alueella, AB16/120, enintään 2000 m2. Osassa 2 hankinnan kohteena ovat Vetelin kunnan päällystystyöt vuodelle 2021: Vetelin kunta, kaavateiden ja piha-alueiden paikkauksia useassa eri kohteessa taajaman alueella, AB16/120, enintään 2000 m2. Tonttiliittymien ja pysäkkilevennysten neliöt on ilmoitettu esitetyissä neliömäärissä. Tarjouspyynnössä ilmoitetut suoritemäärät ovat arvioita, eivätkä täten velvoita Tilaajia. Urakoitsijaksi valitseminen ei tuota Toimittajalle yksinoikeutta tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan palveluita hankitaan Hankintayksikön tarpeen mukaan. Hankinnan kohteena oleviin päällysteurakoihin kuuluu niiden toteuttaminen kokonaisvastuulla tilaajan suunnitelmin ja sopimuksen perusteella, sisältäen kaikkiin niiden toteuttamiseksi tarvittavat työt niihin kuuluvine valmistelu- ja viimeistelytöineen, aine- ja tarvikehankintoineen sekä työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. Työt suoritetaan €/m² periaatteella. Urakoitsijaksi valitaan €/m² hinnaltaan esitettyjen työsuoritteiden perusteella kokonaisedullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Veteli ja Kaustinen päättävät itsenäisesti tarjoushintojen perusteella urakoitsijan valinnasta. Lopullinen urakkahinta muodostuu toteutetun päällystetyn neliömäärän mukaisesti. Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki tavanomaiset ko. työsuoritteeseen olennaisesti liittyvät kustannuserät. Valittu urakoitsija saa aloittaa työt välittömästi urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Kaustisen ja Vetelin kunta ilmoittaa olevansa arvonlisäverolain 8c §:n 1 momentissa (686/2010) tarkoitettu rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja, jolle tapahtuviin arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rakentamispalvelujen myynteihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Tämä seikka pyydetään huomioimaan tarjouksessanne. Tilaaja pidättää oikeuden: - Hylätä tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen - Hylätä kaikkien tarjoukset, mikäli katsoo nämä itselleen epäedullisiksi - Olla hyväksymättä tarjoajaa, jolla ei ole em. pyydettyjen selvitysten perusteella edellytyksiä tarjota pyydettyä urakkaa. - Rajoittaa urakan laajuutta. - Ennen sopimuksen tekoa mahdollisesti tehtävät urakan laajuuden rajoittamiset vähennetään 100%:sti.
Hankintayksikkö: Kaustisen kunta
ALV-tunnus: 0178981-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Tekninen toimi
Postiosoite: PL 10 (Kappelintie 13)
Postinumero: 69601
Postitoimipaikka: KAUSTINEN
Maa: Suomi
Puhelin: +358 (0)40 7698 668
Faksi:
Sähköpostiosoite: Ilkka.narhi@kaustinen.fi
WWW-osoite: www.kaustinen.fi