Asiantuntijapalvelut W-POWER-hankkeen yrityskoulutuksiin

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Tarjouksen määräaika: 25.8.2019 0:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Asiantuntijapalvelut W-POWER-hankkeen yrityskoulutuksiin
Hankinnan kuvaus: Pyydämme tarjousta asiantuntijapalvelulle, joka sisältää koulutusta, valmennusta ja sparrausta naisyrittäjille Itä- ja Pohjois-Suomessa W-POWER –hankkeen toteutusaikana (1.6.2019-31.5.2021). Palvelun toteutuksen kielet ovat suomi ja englanti kohderyhmästä riippuen. Kyseessä on puitekilpailutus seuraavista koulutus-, valmennus- ja sparrausteemoista: - Digitaalinen markkinointi - Myynti, markkinointi ja viestintä - Verkostoitumistaidot ja kumppanuustoiminta - Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Tuote- ja palvelukehitys - Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu - Ajankäytön hallinta, työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito - Yritystoiminnan laki- ja sopimuskysymykset - Toiminnan- ja tuotannonohjausprosessit - Business coaching - Kansainvälistyminen ja kv. liiketoimintaosaaminen - Itsensä johtaminen, johtaminen ja kyvykkyyksien johtaminen Puitekilpailutuksen perusteella valitaan palveluntuottajapooli, joista lopullinen valinta tehdään tapauskohtaisesti. Valinta palveluntuottajaksi perustuu seuraaviin asioihin tärkeysjärjestyksessä: 1. Tarjotun asiantuntijapalvelun vastaavuus yhteen tai useampaan pyydettyyn koulutus-, valmennus- ja sparrausteemaan 2. Asiantuntijan kokemus ja osaaminen (kielitaito, referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista, asiakaspalaute) 3. Tarjotun asiantuntijapalvelun hinta (tuntihinta, puolipäivähinta, päivähinta); asiantuntijapalvelun lisäksi on mahdollista laskuttaa kohtuulliset matkakustannukset (valtion matkustussääntö). Tarjousten on oltava sitovia koko hankkeen toiminta-ajalle (31.5.2021 saakka) ja ne tulee toimittaa suomen tai englannin kielellä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä valitsemansa määrä kriteerit täyttäviä tarjouksia. Varsinainen hankinta tehdään kuhunkin koulutus-, valmennus- ja sparraustoimeksiantoon perustuen kokonaistaloudelliseen tarkasteluun, alla kriteerit tärkeysjärjestyksessä: 1. Tarjotun asiantuntijapalvelun soveltuvuus haluttuun koulutus-, valmennus- tai sparrausteemaan 2. Palveluntarjoajan saatavuus haluttuna ajankohtana 3. Palvelun hinta puitekilpailutukseen jätetyn tarjouksen perusteella. Tämän tarjouskilpailun perusteella palvelun tilaajina ja maksajina voivat olla kaikki W-POWER –hankkeen toteuttajat: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Business Joensuu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Strukturum Ab (Ruotsi), Highlands and Islands Enterprise (UK), Pure Energy Center Ltd. (UK), Innovation Centre Iceland (Islanti), WestBIC Ltd. (Irlanti). W-POWER -hankkeen tavoitteena on innostaa yrittäjyyteen, kehittää osaamista alueen tarpeiden perusteella sekä madaltaa kynnystä kansainvälistymiseen verkostoitumisen kautta Euroopan pohjoisessa periferiassa. Harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuus on yhteinen tavoite Euroopan pohjoisilla alueilla. Haasteena on muun muassa nuorten naisten työperäinen poismuutto. Yrittäjyys voi tarjota uusia mahdollisuuksia yhdistää asuminen kasvukeskusten ulkopuolella ja samalla tavoittaa asiakkaita kansainvälisesti. Suomen, Ruotsin, Islannin, Irlannin ja Skotlannin yhteinen W-Power-hanke tarttuu haasteeseen konkreettisesti edistämällä naisten yrittäjyyttä: tunnistamalla potentiaalista liiketoimintaa, kehittämällä osaamista, parantamalla neuvontapalveluja sekä tarjoamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia. Yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään alueellisia verkostoitumismahdollisuuksia ja valmennusta yrittäjien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi osaamistaan voi lähteä kehittämään hankkeessa avautuvan kansainvälisen yhteistyön kautta. Hankkeen kautta voi löytää sparrauskaveriksi kansainvälisen vertaismentorointiparin. Kaikki paikalliset verkostoitumis- ja kouluttautumistilaisuudet ovat kaikille yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia. Koulutusten teemat perustuvat erityisesti naisyrittäjien tarpeisiin. Pohjois-Karjalassa käytännön yhteistyössä on mukana Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry. W-POWER-hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) on rahoitettu Euroopan unionin Pohjoisen Periferian ja Arktiksen 2014 - 2020 -ohjelmasta ja se on käynnissä vuoden 2021 elokuun loppuun.
Hankintayksikkö: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
ALV-tunnus: 2454377-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy toteuttaa yhdessä Business Joensuu Oy:n, Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa W-POWER (Empowering Women Entrepreneurs in sparsely populated Northern communities) –hanketta, jonka tavoitteena on innostaa yrittäjyyteen, kehittää osaamista alueen tarpeiden perusteella sekä madaltaa kynnystä kansainvälistymiseen verkostoitumisen kautta Euroopan pohjoisessa periferiassa. Hanke on EU:n NPA-ohjelman osarahoittama vuosina 2018-2021.
Postiosoite: Tikkarinne 9
Postinumero: 80200
Postitoimipaikka: Joensuu
Maa: Suomi
Puhelin: +358504302418
Faksi:
Sähköpostiosoite: helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
WWW-osoite: www.karelia.fi