Mentori korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaukseen SIMHE polku -täydennyskoulutuksen ajaksi

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Tarjouksen määräaika: 24.11.2019 23:59:00
Tarjouspyynnön nimi: Mentori korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaukseen SIMHE polku -täydennyskoulutuksen ajaksi
Hankinnan kuvaus: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n osatoteuttama SIMHE polku -projekti pyytää tarjousta mentorin palveluun, jonka tehtävänä on toimia korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaajana ja tukena SIMHE polku -täydennyskoulutuksen ajan. Mentorin tehtävään kuuluu - Osallistuminen SIMHE polku -täydennyskoulutuksen aloituspäivään 7.1.2020 (5 h) - Luento omista kokemuksista Suomessa työllistymisestä sekä suomalaisesta työkulttuurista SIMHE polku -täydennyskoulutuksen aloituspäivänä 07.01.2020 (1 h) - Henkilökohtainen mentorointi SIMHE polku -opiskelijoille kasvokkain tai verkon välityksellä opiskelijan asuinpaikasta riippuen (yhteensä 20 h) - Osallistuminen SIMHE polku -täydennyskoulutuksen päätöspäivään kesäkuussa 2020 (5 h) - Luento verkostoitumisesta ja oman osaamisen markkinoinnista SIMHE polku -täydennyskoulutuksen aikana (1 h) - Osallistuminen SIMHE polku -koulutuksen suunnitteluun sekä yhteistyöpalavereihin SIMHE polku -tiimin kanssa Karelia-ammattikorkeakoulussa (12 h) Palvelun tavoitteena on edesauttaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen mahdollisuuksia Itä-Suomen alueella ohjauksen ja mentoroinnin avulla. Palvelun kohteena ovat SIMHE polku -täydennyskoulutukseen osallistuvat korkeasti koulutetut maahanmuuttajat liiketalouden ja tekniikan aloilta. Mentorin tulee olla Itä-Suomen alueella työllistynyt korkeasti koulutettu maahanmuuttaja. Palvelun tulee olla valmiina heinäkuun 2020 loppuun mennessä. Palveluntarjoajan hyvät yritysverkostot alueella nähdään etuna. Mentorin on pystyttävä tuottamaan palvelu suomeksi ja englanniksi. Palveluntarjoaja vastaa palvelun suunnittelusta, toteutuksesta sekä raportoinnista. Tarjous on sitova ja se tulee tehdä suomen kielellä. Tarjous sisältää option vastaavalle mentorointipalvelulle syksyksi 2020. Mikäli optio käytetään, siitä tehdään erillinen sopimus, mikäli molemmat osapuolet siihen sitoutuvat. Huomioimme tarjouskilpailussa myös laskutuspalvelua käyttävät kevytyrittäjät. Taustaa: SIMHE polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen on Karelia-ammattikorkeakoulun osatoteuttama EU-rahoitteinen hanke (ESR). Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa. Hankkeen päämääränä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen työelämään. Samalla paikataan tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistetaan ja poistetaan ammattipätevyyden ja/tai työllistymisen esteenä olevia pullonkauloja ketterän ja modulaarisen täydennyskoulutuksen keinoin. Hankkeessa kehitettävä koulutusmalli on osa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä palveluita. SIMHE polku -hankkeessa rakennetaan samalla mahdollisuuksia työllistää korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia yritysverkostojen kautta sekä kartoitetaan rekrytoivien kasvuyritysten osaamistarpeita. Lisäopinnoilla edistetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Koulutusmalli sisältää yksilöllisen ohjauksen, työssäoppimisjakson ja lisäopinnot. Koulutusta tarjotaan hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen toimesta. Yritysverkostot ja yritysten tarpeet muodostavat pohjan koulutusmallille, joka kehitetään pysyväksi palveluksi korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. SIMHE polku -hankkeen päärahoittajana on Euroopan unionin ESR-ohjelma ja toiminta-aika on 1.10.2018 – 31.12.2020. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin Metropolia-ammattikorkeakoulun Internet -sivustolla (linkki: https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/simhe-polku/).
Hankintayksikkö: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
ALV-tunnus: 2454377-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: SIMHE polku -projekti, 6169
Postiosoite: Tikkarinne 9
Postinumero: 80200
Postitoimipaikka: Joensuu
Maa: Suomi
Puhelin: +358 50 4523414
Faksi:
Sähköpostiosoite: sini-tuuli.saaristo@karelia.fi
WWW-osoite: www.karelia.fi