Omatoimikirjasto

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Joutsan kunta
Tarjouksen määräaika: 27.11.2019 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Omatoimikirjasto
Hankinnan kuvaus: Joutsan kunnankirjasto pyytää tarjouksia omatoimikirjastoratkaisusta. Omatoiminen kirjastonkäyttö tarkoittaa palvelua tarvittavine laitteistoineen ja ohjelmistoineen, joilla mahdollistetaan asiakkaiden sisäänpääsy kirjastotilaan erikseen määriteltyinä aikoina ja ehdoin asiakkaan kirjastokortilla, vaikka henkilökuntaa ei ole paikalla, sekä lainaus- että palautustoiminnan. Omatoimiratkaisu hankitaan sekä Joutsan pääkirjastoon että Leivonmäen lähikirjastoon. Kirjastoissa on käytössä Axiellin Aurora-kirjastojärjestelmä. Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia em. kirjastojärjestelmän kanssa. Hankinnan kohteena ovat omatoimikirjastoratkaisun vaatimat ohjelmistot ja laitteet sekä niiden asennus ja ylläpito. Tarjouksen tulee sisältää - Kaikki asennuksesta, toimituksesta, laskutuksesta yms. aiheutuvat kustannukset - Henkilötyön tuntihinta mahdollisessa omatoimikirjastoratkaisun toimituksen ja/tai ylläpidon ylittävässä lisätyön tarpeessa. Lisätyöllä voidaan tarkoittaa omatoimikirjastoratkaisusta riippumattomista syistä johtuvia muutos- tai korjaustöitä. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014), jotka löytyvät tarjouspyynnön liitteenä. Kohteen ollessa tarjoajalle ennestään tuntematon tarjoajan tulee tutustua ao. kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumisesta voi sopia 15.11.2019 asti kirjastonhoitaja Jaana Elsilän kanssa (puh. 040 763 6161, jaana.elsila@joutsa.fi) ja 18.11. alkaen kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikan kanssa (puh. 040 725 8056, nina.kuikka@joutsa.fi). Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Vastaukset julkaistaan 20.11.2019 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/joutsa
Hankintayksikkö: Joutsan kunta
ALV-tunnus: 0174108-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Länsitie 6
Postinumero: 19650
Postitoimipaikka: Joutsa
Maa: Suomi
Puhelin: +358 407258056
Faksi:
Sähköpostiosoite: nina.kuikka@joutsa.fi
WWW-osoite: http://www.joutsa.fi