Siltanosturi ja ajorata

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Tarjouksen määräaika: 13.4.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Siltanosturi ja ajorata
Hankinnan kuvaus: Pyydämme teiltä tarjousta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Nivalan toimipisteen siltanosturista ja ajoradasta. Lähtökohtatiedot: Tarjouksen pyytäjä on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Nivala. Toimitus- ja asennuspaikan osoite on Maliskyläntie 2 85500 Nivala. Siltanosturi asennetaan puuelementtien valmistushalliin. Hallissa on kiinteää konekalustoa ja putkistoa, jota ei voida siirtää nosturin asennusajaksi pois, Siltanosturi asennetaan omilla tolpilla seisovan ajoradan päälle. Ajoradan toimitus ja asennus sisältyy tarjouspyyntöön. Tehtävän sisältö ja laajuus: Siltanosturin ja ajoradan toimituksen sisältö: - Tutustuminen asennuskohteeseen sekä tarkemittausten tekeminen - Valmistussuunnitelmien tekeminen tarkemittausten mukaan. Siltanosturi ja ajorata suunnitellaan ja valmistetaan voimassa olevien määräysten mukaan. Kuormitustiedot ovat nosturin nostokapasiteetin mukaiset. - Siltanosturin ja ajoradan valmistaminen - Kuljetukseen, siirtoihin ja nostoihin liittyvät työt ja kustannukset - Nosto- ja asennussuunnitelmien tekeminen - Siltanosturin ja ajoradan paikoilleen asentaminen - Nosto- ja asennuskaluston hankkiminen ja kustannukset kuuluvat tarjoukseen - Nosturin toimittaja vastaa asennustyön työturvallisuudesta - Nosturin ja ajoradan tulee täyttää kaikki viranomaismääräykset sekä olla CE-hyväksytty ja CE-merkitty - Käyttöönottotarkastus ja koekuormitus asennuksen jälkeen - Koekuormituksen painojen hankkiminen kuuluu tarjoukseen ja toimitukseen. - Nosturin tarvittavat asiakirjat ja suomenkielinen käyttöohje - Käyttäjien koulutus / käyttöopastus vähintään 2 tuntia noin 10 henkilön ryhmälle, kun laitteistot on asennettu ja tarkastettu, kuuluu laitteiden toimittajalle. Siltanosturin ominaisuudet: - Maksimi kuorma on 2000 kg - Sillan kokonaispituus on 19400 mm - Hallin korkeus kattopalkkien alareunaan on noin 5000 mm. Siltanosturin maksimikorkeus lattiasta on noin 4900 mm. - Nosturin nostokoukun alapinnan korkeus tulee olla vähintään 4100mm lattiasta. - Silta on kaksipalkkinen ja nostin kulkee palkkien päällä - Siltanosturin kaikki toiminnot ovat moottoroituja ja sähkökäyttöisiä - Nostin on sähkökäyttöinen köysinostin - Nostimen nostonopeudet ja teho: * nostonopeus on portaaton * maksimi nostonopeus on noin 6 m/min - Nostimen siirtonopeudet ja teho: * siirtonopeus on portaaton * maksimi siirtonopeus on noin 20 m/min - Sillan siirtonopeudet ja teho: * siirtonopeus on portaaton * maksimi siirtonopeus on noin 20 m/min - Nostimessa on ylä- ja alarajakatkaisijat - Nosturissa on hidastus- ja pysäytysrajakatkaisimet ajoradan suuntaiselle liikkeelle - Nosturin ohjaus kaapeliohjauksen lisäksi radio-ohjaimella - Radio-ohjaimen lataus- ja säilytyskaappi kuuluu toimitukseen - Nosturissa on valo- ja äänivaroitus - Nosturissa on turvapysäytin - Pintakäsittelynä maalaus keltaiseksi valmistajan vakiovärillä - Sähkön suojausluokka puutyösalin vaatimusten mukainen - Käyttölämpötila on +0 – +30 astetta Ajoradan ominaisuudet: - Omilla pilareilla seisovan ajoradan suunnittelu liitteenä olevien ohjeellisten suunnitelmien ja nostintoimittajan omien tarkemittausten mukaan. - Vaakakuormia voidaan siirtää rakennuksen betonipilareille. Ristijäykistyksiä teräspilarilta teräspilarille ei hyväksytä. - Ajoradan kiinnitykset ja tuennat lattiasta ja pilareista hyväksytetään tilaajalla / kohteen rakennesuunnittelijalla ennen radan valmistusta. Vaakakuorman suuruudet on mainittava kuvassa. - Ajoradan pituus on noin 25000 mm. - Ajoradan palkkien alapinnan korkeus lattiasta on vähintään 4300mm. - Ajoradan pilarit asennetaan hallin betonipilareiden kohdille. Pilariväli on noin 5000 mm. - Pilareita on yhteensä 12 kpl. - Teräspilarit kiinnitetään betonilattiaan. - Pilarin pohjalevyn minimikoko on 480x480x20. Pohjalevy asennetaan lattian korkeimmalla kohdalla suoraan betonilattian päälle. Lattian korkotaso vaihtelee noin 20 mm - Pintakäsittelynä maalaus keltaiseksi valmistajan vakiovärillä - Ajoradan sähköistys - Sähkön syöttökaapelin tuomisesta nosturin kytkentärasialle vastaa tilaaja. Nosturin tulee olla täysin toimintakunnossa ja tarkastettu ennen kuin työ vastaanotetaan. Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Toteutusaikataulu: Toimitus tulee olla valmiina viikolla 29/2021. Työvaiheet puuelementin valmistushallissa saavat kestää maksimissaan kolmen viikon ajan. Tämä tarkoittaa aikaa työn aloittamisesta työn vastaanottamiseen. Toimitusajankohta sovittaan tarkemmin tilaajan kanssa. Palkkiomuoto ja kulukorvaukset: Tarjous tulee jättää kokonaishintana, joka sisältää kaikki kustannukset. Hinnat tulee olla ilman arvonlisäveroa (alv 0%). Tarjous ja sen liitteet: Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Tarjous tulee jättää sähköisesti pienhankinta- tai tarjouspalvelun kautta. Tarjouksessa tulee olla mukana tekniset tiedot siltanosturin ja ajoradan ominaisuuksista ja toiminnasta. Maksuehdot: Laskutus kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 30% kauppahinnasta, kun työsuoritus on virallisesti tilattu. Toinen erä 70% kauppahinnasta, kun urakka on valmiina sekä tilaaja on työn vastaanottanut ja hyväksynyt. Maksuehto 14 pv netto. Yliaikakorko 11%. Takuu: Toimitukseen tulee sisältää takuun vähintään 24 kk sekä todistukset siitä. Takuuehtona on, että takuuaikana toimitetun osan sekä tehdyn korjauksen osalta takuu on aina vähintään 24 kk. Erillisehdot: Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Valintaperusteena: Alin hinta. Asennustyössä on käytettävä rakennustyön edellyttämiä henkilökohtaisia suojavarusteita. Asennustyöntekijöillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuus- ja tulityökortti. Oppilaitoksemme alue on savuton.
Hankintayksikkö: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
ALV-tunnus: 0210010-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: PL 72 (Maliskyläntie 2)
Postinumero: 85501
Postitoimipaikka: Nivala
Maa: Suomi
Puhelin: +358 505663131
Faksi:
Sähköpostiosoite: anssi.tolli@jedu.fi
WWW-osoite: www.jedu.fi