Neuropsykiatrinen kuntoutus

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Tarjouksen määräaika: 5.3.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Neuropsykiatrinen kuntoutus
Hankinnan kuvaus: Hankinnan kohteena on neuropsykiatrinen kuntoutus. Neuropsykiatrista kuntoutusta hankitaan vuoden 2020 aikana noin 60 asiakkaalle. Neuropsykiatrista kuntoutusta voidaan tuottaa yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti tai näiden yhdistelmänä. Neuropsykiatrisella kuntoutuksella pyritään keskeisesti maladaptiivisten ajatus- ja käyttäytymismallien asteittaiseen muokkaamiseen sekä uusien keinojen omaksumisen myötä pysyvään positiiviseen elämänmuutokseen. Hankinta koostuu seuraavista kohderyhmistä: 1 Neurokognitiivinen kuntoutus: a) yksilöllinen b) ryhmämuotoinen 2 Neuroaffektiivinen / psykososiaalinen kuntoutus: a) yksilöllinen b) ryhmämuotoinen 3 Käytännönläheinen ADL-toimintojen kuntoutus: a) yksilöllinen b) ryhmämuotoinen Neuropsykiatrinen kuntoutusjakso voi sisältää enintään 30 kuntoutuskertaa/jakso. Kuntoutuskerran kesto on pääsääntöisesti 45/60 min/kerta, erityistapauksissa (koskien myös koti- tai verkostokäyntejä) 90/120 min/kerta. Asiakkaalle myönnetään kuntoutusta enintään 60 kuntoutuskertaa. Kokonaisuudessaan kuntoutus voi koostua esimerkiksi kahdesta maksimipituisesta kuntoutusjaksosta (30 kertaa) tai useammasta lyhyemmästä kuntoutusjaksosta. Kuntoutujille, joilla on useampi toiminnallista haittaa aiheuttava neuropsykiatrinen diagnoosi, voidaan myöntää kutakin neuropsykiatrista diagnoosia kohden enimmäismäärä (60 kuntoutuskertaa) kuntoutusta. Kuntoutusjakso sisältää alku- ja loppuneuvottelut tilaajan kanssa. Lisäksi palveluntuottajan tulee tehdä lausunto kuntouksen etenemisestä ennen loppuneuvottelua yhdessä tilaajan ja asiakkaan kanssa. Neuropsykiatrisen kuntoutuksen ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)) mukaista sosiaali- ja terveyspalvelujen kynnysarvoa eli kyseessä on pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Palveluntuottaja voi olla: - Yritys, jonka tarjouksessa on ilmoitettava ne henkilöt jotka tulevat tuottamaan palvelua tai - Ammatinharjoittaja. Tilaaja ei sitoudu määrällisiin hankintavelvoitteisiin tai hankintamääriin. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus.
Hankintayksikkö: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 5.3.2020 12:00:00