Puurakenteisen pysäköintilaitoksen kehittämistyö

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Helsingin kaupunki
Tarjouksen määräaika: 10.8.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Puurakenteisen pysäköintilaitoksen kehittämistyö
Hankinnan kuvaus: Hankinnan kohteena on puurakenteisen pysäköintilaitoksen kehittämistyö. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Suunnitteluohjelma. Hankkeen päätavoitteena on laatia rakennuslupatasoiset pääpiirustukset kahdelle puurakenteiselle pysäköintilaitokselle sekä laskelmat niiden elinkaari- ja investointikustannuksista sekä hiilijalan- ja -kädenjäljestä. Hanke tutkii uutta rakennejärjestelmää, jossa erityinen huomio kohdistuu rakenteiden liitosten suunnitteluun ja niiden kestävyyteen; miten mahdollistetaan rakenteellinen modulaarisuus ja muunneltavuus, jotta rakennus voidaan toteuttaa vaiheittain ja rakennuksen osia voidaan tarvittaessa purkaa, kasata, korvata uusilla ja käyttää uudelleen. Tavoitteena on selvittää, millaiset puutuotteet sopivat parhaiten tämän kaltaisiin rakenteisiin ja mitkä ovat parhaat materiaalit välipohjien ja ajoramppien kulutuspintoihin huomioiden myös ylläpito ja kierrätettävyys. Yhteistyöhankkeena toteutettavassa puurakenteisen pysäköintilaitoksen ovat mukana Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupungin omistama pysäköintiyhtiö Finnpark Oy, Versowood Oy, YIT Suomi Oy, Arkta Reponen Oy ja Ympäristöministeriö. Hankinta on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukainen tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelua ja toteutusta koskeva hankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Hankinta kilpailutetaan kevennettynä kilpailutuksena.
Hankintayksikkö: Helsingin kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 10.8.2020 12:00:00