Varastorakennuksen purku-urakka

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Hämeenlinnan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 26.8.2019 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Varastorakennuksen purku-urakka
Hankinnan kuvaus: Kohde käsittää Hämeenlinnan kaupungin omistaman varastorakennuksen kokonaispurun, joka sijaitsee Hämeenlinnassa osoitteessa Miehistönkatu 10. Rakennus kaikkine osineen ja perustuksineen puretaan pois. Purkutyö suoritetaan koko rakennetun alan laajuudelta. Purkutyön jälkeen tontti tasataan muuta maastoa myötäileväksi ympäristöön soveltuvalla maa-aineksella. Purku-urakoitsija on työturvallisuuslainsäädännön mukainen päätoteuttaja. Päätoteuttajan velvollisuutena on lisäksi ilmoittaa kuukausittain tiedot kaikista yhteisellä purkutyömaalla työskentelevistä henkilöistä verohallinnolle. Kaikki kaatopaikkamaksut sisältyvät urakkaan. Tilaaja kytkee vesijohdot pois käytöstä sulkemalla tonttisulun. Urakoitsija katkaisee tonttivesijohdon hallitusti ja tulppaa vesijohdot ja viemärit HS-Vesi Oy:n ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija katkaisee ja purkaa kaukolämpöputket purkualueelta. Tilaaja kytkee sähkönsyöttökaapelit irti verkostosta, urakoitsija katkaisee ja poistaa maassa olevan syöttökaapelin purkualueelta. Urakoitsija katkaisee puhelimen liittymisjohdon tontilla. Tilaaja on hankkinut kohteelle purkamisluvan (nro 2017-562 / 15.11.2017). Päätoteuttaja huolehtii purkutöiden edellyttämästä ilmoitusvelvollisuudesta viranomaisille kaikkien purkutöiden osalta sekä laatii ja hyväksyttää tilaajalla ja rakennusviranomaisella lupapäätöksen mukaisesti purkusuunnitelman. Purkusuunnitelman tulee kattaa koko purkutyö. Purkusuunnitelmasta on käytävä ilmi käytettävät purkumenetelmät ja purkujätteen poisvieminen ja loppusijoituspaikat. Purkusuunnitelmassa on esitettävä myös koko purkualueen aitaus. Pääurakoitsijalle luovutetaan purettavat rakennukset siinä kunnossa, kun ne ovat urakkalaskentavaiheessa. Rakennuksiin mahdollisesti jääneen irtaimiston (mukaan lukien elektroniikkajäte) poistaminen kaatopaikalle sisältyy urakkaan. Kokonaisurakka Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista.
Hankintayksikkö: Hämeenlinnan kaupunki
ALV-tunnus: 0146921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Kaupunkirakennepalvelut, tilapalvelut
Postiosoite: PL 84
Postinumero: 13101
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Maa: Suomi
Puhelin: +358 36212157
Faksi:
Sähköpostiosoite: taru.grohn@hameenlinna.fi
WWW-osoite: http://www.hameenlinna.fi/