Harrastus ihan lähellä -hankkeen liikuntapalvelut

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Hämeenlinnan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 2.3.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Harrastus ihan lähellä -hankkeen liikuntapalvelut
Hankinnan kuvaus: Harrastus ihan lähellä -hanke on Hämeenlinnan harrastamisen malli, jossa matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia tarjotaan peruskouluikäisille lapsille ja nuorille lähipalveluna kouluissa tai niiden lähistöllä. Harrastus ihan lähellä -toimintaa järjestetään Hämeenlinnan kaikissa kouluissa. Harrastus ihan lähellä -toiminnan keskeisenä periaatteena on madaltaa harrastuksen kynnystä tarjoamalla harrastuksia lähipalveluna koulun tiloissa tai koulun lähistöllä. Tavoitteena on innostaa erityisesti sellaisia lapsia harrastamisen pariin, joilta tällä hetkellä puuttuu harrastus sekä mahdollistaa kulttuuri- tai liikuntaharrastus niille lapsille ja nuorille, joille kulkeminen harrastuksiin on vaikeaa esimerkiksi maantieteellisistä tai taloudellisista syistä. Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa myös hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjoustanne hankkeen liikuntapalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskumppaniksi valitaan jokaisessa kohteessa (osakokonaisuudessa) yksi palveluntuottaja. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on noin 45 000 euroa (kaikki kohteet yhteensä). Kyseessä on arvio, joka ei sido hankintayksikköä. SOPIMUSMENETTELY Tarjoajan tulee tutustua erittäin huolellisesti tarjouspyynnön liitteenä olevaan sopimusluonnokseen sekä tarjouspyynnön liitteenä oleviin yleisiin sopimusehtoihin, joiden sisältämät ehdot ovat ehdottomia vaatimuksia. Tarjoajan omia tai oman alan yleisiä ehtoja ei saa liittää tarjoukseen. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta hankintayksikön ja valitun tarjoajan välille. Sopimus syntyy vasta kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet erillisen kirjallisen sopimuksen ja kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Hankintayksikkö: Hämeenlinnan kaupunki
ALV-tunnus: 0146921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Sivistys- ja hyvinvointi
Postiosoite: PL 84
Postinumero: 13101
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Maa: Suomi
Puhelin: +358 40 0835937
Faksi:
Sähköpostiosoite: paivi.joenmaki@hameenlinna.fi
WWW-osoite: https://www.hameenlinna.fi/kulttuuri-ja-liikunta/lastenkulttuuri/harrastus-ihan-lahella/