Linjatie 5, purku-urakka

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Hämeenlinnan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 1.9.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Linjatie 5, purku-urakka
Hankinnan kuvaus: Kohde käsittää Hämeenlinnan kaupungin omistaman Lammin pitäjässä sijaitsevan asuinrakennuksen Asunto Oy Lammin Linjatie 5 kokonaispurun. Rakennus sijaitsee osoitteessa Linjatie 5, 16900 Lammi. Rakennus kaikkine osineen ja perustuksineen puretaan pois. Purkutyö suoritetaan koko rakennetun alan laajuudelta. Purkutyön jälkeen tontti tasataan muuta maastoa myötäileväksi ympäristöön soveltuvalla puhtaalla maa-aineksella. Purku-urakoitsija on työturvallisuuslainsäädännön mukainen päätoteuttaja. Päätoteuttajan velvollisuutena on lisäksi ilmoittaa kuukausittain tiedot kaikista yhteisellä purkutyömaalla työskentelevistä henkilöistä verohallinnolle. Kaikki kaatopaikkamaksut sisältyvät urakkaan. Tilaaja kytkee vesijohdot pois käytöstä sulkemalla tonttisulun. Urakoitsija katkaisee tonttivesijohdon hallitusti ja tulppaa vesijohdot ja viemärit HS-Vesi Oy:n ohjeiden mukaisesti. Tilaaja kytkee sähkönsyöttökaapelit irti verkostosta, urakoitsija katkaisee ja poistaa maassa olevan syöttökaapelin purkualueelta. Urakoitsija katkaisee puhelimen liittymisjohdon tontilla. Tilaaja on hankkinut kohteelle purkamisluvan, purkamislupa 2019-377, päätöspäivämäärä 2.7.2019. Päätoteuttaja huolehtii purkutöiden edellyttämästä ilmoitusvelvollisuudesta viranomaisille kaikkien purkutöiden osalta sekä laatii ja hyväksyttää tilaajalla ja rakennusviranomaisella lupapäätöksen mukaisesti purkusuunnitelman ja purkujäteselvityksen. Purkusuunnitelman tulee kattaa koko purkutyö. Rakennuksen käyttökelpoiset osat on kierrätettävä asianmukaisesti. Purkusuunnitelmasta on käytävä ilmi käytettävät purkumenetelmät ja purkujätteen poisvieminen ja loppusijoituspaikat ja siinä on esitettävä myös koko purkualueen aitaus. Päätoteuttaja hyväksyttää rakennusvalvontavoranomaisella lupapäätöksen mukaisen purkutöiden johtajan. Rakennusjätteestä lajitellaan vähintään koneellisesti helposti eroteltavissa olevat suoraan hyödynnettävät jätteet, esimerkiksi energiajäte, puu ja metalli. Pääurakoitsijalle luovutetaan purettavat rakennukset siinä kunnossa, kun ne ovat urakkalaskentavaiheessa. Rakennuksiin mahdollisesti jääneen irtaimiston (mukaan lukien elektroniikkajäte) poistaminen kaatopaikalle sisältyy urakkaan. Urakkaan kuuluu tontin aitaaminen työmaa-aidalla purkutyön ajaksi. Kokonaisurakka Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Urakka-aika syksy 2020, aikataulu tarkennetaan mahdollisessa tarjouksen selonottoneuvottelussa. Tilaaja velvoittaa tutustumista kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Yhteyshenkilö käynneistä sopimiseksi on Jouni Leivo, puh. 050 331 4206 tai Markku Luhtinen, puh. 050 522 3497.
Hankintayksikkö: Hämeenlinnan kaupunki
ALV-tunnus: 0146921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Kaupunkirakennepalvelut, tilapalvelut
Postiosoite: PL 84
Postinumero: 13101
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Maa: Suomi
Puhelin: +358 36212157
Faksi:
Sähköpostiosoite: taru.grohn@hameenlinna.fi
WWW-osoite: http://www.hameenlinna.fi/