Kerrostalon purku-urakka

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Hämeenlinnan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 30.4.2021 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Kerrostalon purku-urakka
Hankinnan kuvaus: Kohde käsittää Hämeenlinnan Asunnot Oy:n omistaman kerrostalon purkamisen. Rakennus sijaitseen osoitteessa Harakkamäki 5, 13210 Hämeenlinna. Tontilla sijaitsee kaksi kerrostaloa ja piharakennus. Tontin kerrostaloista toinen puretaan (portaat C ja D). Rakennus kaikkine osineen ja perustuksineen puretaan. Purkutyö suoritetaan koko rakennetun alan laajuudelta. Purkutyön jälkeen tontti tasataan muuta maastoa myötäileväksi ympäristöön soveltuvalla puhtaalla maa-aineksella. Purku-urakoitsija on työturvallisuuslainsäädännön mukainen päätoteuttaja. Päätoteuttajan velvollisuutena on lisäksi ilmoittaa kuukausittain tiedot kaikista yhteisellä purkutyömaalla työskentelevistä henkilöistä verohallinnolle. Kaikki kaatopaikkamaksut ja kuljetusmaksut sisältyvät urakkaan. Tilaaja kytkee vesijohdot pois käytöstä sulkemalla talojen välisen sulun. Urakoitsija katkaisee tonttivesijohdon hallitusti ja tulppaa vesijohdot ja viemärit noin 10 metrin päässä purettavasta rakennuksesta, HS-Vesi Oy:n ohjeiden mukaisesti. Tilaaja kytkee sähkönsyöttökaapelit irti verkostosta, urakoitsija katkaisee ja poistaa maassa olevan syöttökaapelin purkualueelta. Urakoitsija katkaisee puhelimen liittymisjohdon tontilla. Tilaaja hankkii purkuluvan purettavalle kerrostalolle. Päätoteuttaja huolehtii purkutöiden edellyttämästä ilmoitusvelvollisuudesta viranomaisille kaikkien purkutöiden osalta sekä laatii ja hyväksyttää tilaajalla ja rakennusviranomaisella lupapäätöksen mukaisesti purkusuunnitelman ja purkujäteselvityksen. Purkusuunnitelman tulee kattaa koko purkutyö. Rakennuksen käyttökelpoiset osat on kierrätettävä asianmukaisesti. Purkusuunnitelmasta on käytävä ilmi käytettävät purkumenetelmät ja purkujätteen poisvieminen ja loppusijoituspaikat ja siinä on esitettävä myös koko purkualueen aitaus. Päätoteuttaja hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella lupapäätöksen mukaisen purkutöiden johtajan. Rakennusjätteestä lajitellaan vähintään koneellisesti helposti eroteltavissa olevat suoraan hyödynnettävät jätteet, esimerkiksi energiajäte, puu ja metalli. Pääurakoitsijalle luovutetaan purettavat rakennukset siinä kunnossa, kun ne ovat urakkalaskentavaiheessa. Rakennuksiin mahdollisesti jääneen irtaimiston (mukaan lukien elektroniikkajäte) poistaminen kaatopaikalle tai uusiokäyttöön sisältyy urakkaan. Urakkaan kuuluu tonttien aitaaminen työmaa-aidalla purkutyön ajaksi. Kokonaisurakka Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Urakka-aika kesä ja alkusyksi 2021, aikataulu tarkennetaan mahdollisessa tarjouksen selonottoneuvottelussa. Tilaaja velvoittaa tutustumista kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Yleinen tutustuminen purettavaan kohteeseen järjestetään torstaina 8.4.2021, klo 13:00-14:00.
Hankintayksikkö: Hämeenlinnan Asunnot Oy
ALV-tunnus: 0676518-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Hämeenlinnan kaupungin omistama vuokra-asuntoyhtiö
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 7
Postinumero: 13100
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Maa: Suomi
Puhelin: +358 40 905 2476
Faksi:
Sähköpostiosoite: tuomas.mikkola@hameenlinnanasunnot.fi
WWW-osoite: http://www.hameenlinnanasunnot.fi