Puhtaanapidon toiminnanohjaukseen tarkoitettu ohjelmisto

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Tarjouksen määräaika: 16.4.2021 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Puhtaanapidon toiminnanohjaukseen tarkoitettu ohjelmisto
Hankinnan kuvaus: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan kuuluva Gradia-kiinteistöt-liikelaitos pyytää tarjouksia puhtaanapidon toiminnanohjaukseen tarkoitetusta ohjelmistosta. Gradia-kiinteistöjen puhtauspalvelun tarkoituksena on tuottaa puhtauspalveluja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tilojen käyttäjille. Palvelulla pyritään takamaan terveelliset, turvalliset ja viihtyisät tilat sekä taataan osaltaan kiinteistöjen arvon säilyminen. Hankittavan ohjelman vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Tähän hankintaan ei sovelleta hankintalakia, koska sen arvo jää alle kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa (alv 0 %). Päätöksenteon perusteet Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa osassa: 1. tarjoajien soveltuvuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. tarjousten vertailu Tarjoajan on täytettävä tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset. Mikäli tarjoaja ei täytä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia, voidaan tarjoaja sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjouksen on oltava tarjouspyynnön mukainen ja täytettävä kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut ehdottomat vaatimukset. Mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen tai täytä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetettuja ehdottomia vaatimuksia, tarjous voidaan hylätä. Tarjousvertailuun hyväksyttyjen tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa. Tarjouskilpailussa halvimman, kaikki kriteerit täyttävän tarjouksen tehnyt tarjoaja valitaan toimittajaksi. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan tarjoajille kirjallisesti, sähköisessä muodossa. Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei vielä synny hankintasopimusta osapuolten välille. Hankintasopimus tehdään erikseen kirjallisesti.
Hankintayksikkö: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
ALV-tunnus: 0208201-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Gradia-kiinteistöt -liikelaitos
Postiosoite: PL 472
Postinumero: 40101
Postitoimipaikka: Jyväskylä
Maa: Suomi
Puhelin: +358 403415154
Faksi:
Sähköpostiosoite: marjaana.rytkonen@gradia.fi
WWW-osoite: http://www.gradia.fi