Infonäyttöjärjestelmän hankinta

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mikkelin kaupunki
Tarjouksen määräaika: 22.4.2020 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Infonäyttöjärjestelmän hankinta
Hankinnan kuvaus: Mikkelin kaupunki pyytää tarjoustanne infonäyttöjärjestelmästä toistaiseksi. Toteutettava hankinta sisältää Mikkelin kaupungin ja sen yksiköiden käyttöön soveltuvan ja laadukkaan keskitetysti hallittavan infonäyttöjärjestelmän SaaS-palveluna sekä siihen liittyvät ulkoiset mediasoittimet tarpeen mukaan. Hankittava kokonaisratkaisu sisältää järjestelmän käyttöönoton, ylläpidon, teknisen tuen ja mahdollisen sopimuskaudella tapahtuvan kehitystyön/asiantuntijatyön. Lisäksi hankinta sisältää mediasoittimiin liittyvät palvelut. Hankinta ei sisällä varsinaisia infonäyttöjä. Infonäytöt ovat jo nyt käytössä kaupungin eri yksiköissä monipuolisiin viestinnän tehtäviin. Kaupungilla on tavoitteena jatkossa laajentaa infonäyttöjen käyttöä. Hankinnassa on myös mukana Etelä-Savon Pelastuslaitos. Tilaaja ottaa järjestelmän yksiköissään käyttöön harkintansa mukaisesti, eikä sopimus sisällä määräostovelvoitetta. Tällä kilpailutuksella valitaan yksi (1) toimittaja tuottamaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöityä palvelua. Tarjouksessa on annettava palvelulle hinta, joka sisältää kaikki palvelun kustannukset. Tilaajan puolella palvelun omistaja on tietohallinto ja viestintä, jonka vastuulla on sopimus- ja palvelunhallinta sekä palvelutason seuranta. Infonäyttökanavan sisältöä tulee voida tuottaa nettiselaimella miltä tahansa päätelaitteelta (tietokone, tablet, älypuhelin) ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelun käyttöönotosta ei saa aiheutua muutoksia Mikkelin kaupungin omiin järjestelmiin, eikä sen käyttöönottoon tarvita erillisiä ohjelmistoja. Sisällön päivittämisen tulee olla nopeaa ja kanavan käytön helppoa. Yksikkökohtaiset pääkäyttäjät ja sisällöntuottajat pääsevät käsittelemään vain oman yksikkönsä tietoja. Tarvittaessa tulee olla mahdollista laajentaa käyttöoikeuksia. Palvelulla on oltava virka-aikainen käytön tuki ja huoltopalvelu. Lisäksi palvelun hintaan sisältyy sisällöntuottajien ja pääkäyttäjien koulutukset, sekä erillinen koulutus häiriötilanteisiin liittyvään haltuunottoon. Järjestelmälle asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset ja tarvittavat toiminnot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön Excel-liitteessä (vaatimusmäärittely). Toimittaja ei saa rajoittaa sovelluspalvelun käyttäjämäärää. Palvelun tulee sisältää sovelluksen ja sen kehittämisen sekä sovelluksen toiminnan kannalta olennaiset käyttö- ja tukipalvelut. Vastuunjako: Toimittaja vastaa hankittavan palvelun toteuttamisesta ja ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Toimittaja vastaa siitä, että palvelu toimii määritellyllä ja sovitulla tavalla. Toimittaja vastaa tarpeellisten käyttöohjeiden laatimisesta ja koulutusten järjestämisestä. Hinnoittelu: Toimittajan tulee antaa palvelulleen hinta (euroa/laite/kk), jonka perusteella vuosiveloitus lasketaan. Hinnan tulee sisältää sovelluksen käyttöoikeuden lisäksi kaikki sovelluksen elinkaareen liittyvät toimenpiteet (käyttöönottoprojekti mukaan lukien), nimettyjen pääkäyttäjien tuki sekä tilaajan tietojen ylläpito ja muutokset järjestelmässä. Käyttöönoton aikataulu: Käyttöönotto alkaa erikseen kohteiden mukaisesti. Jokaisessa yksikössä sovitaan käyttöönoton aloitus erikseen, jonka jälkeen laskutus myös käynnistyy. Kartoitustyö voidaan käynnistää arvion mukaan kesällä 2020. Lopullinen käyttöönottosuunnitelma laaditaan yhdessä palveluntuottajan kanssa. Tekninen ympäristö: Palvelun käyttäjät käyttävät pääosin tilaajan ylläpitämiä tietokoneita ja ovat yhteydessä palveluun tilaajan ylläpitämästä sisäverkosta, josta on yhteys Internetiin. Palvelua saatetaan kuitenkin käyttää myös muilla laitteilla ja muista verkoista. Tarjousvertailu: Tarjouskilpailun voittaa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Sovellusten arviointia varten tilaaja perustaa käyttäjäraadin. Toimittajan vastuulla on perustaa järjestelmästään demoympäristö, jossa käyttäjäraati voi suorittaa arvioinnin ja pisteyttää sovelluksen. Järjestelmän esittelytilaisuus voidaan pitää etäyhteyksen kautta, esimerkiksi käyttämällä Teams -sovellusta. Esittelyt järjestetään etänä erikseen sovitusti tarjousten jättämisen jälkeen.
Hankintayksikkö: Mikkelin kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 22.4.2020 12:00:00