Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Essoten huuhtelu- ja desinfiointikoneiden hankinta

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Tarjouksen määräaika: 22.10.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Essoten huuhtelu- ja desinfiointikoneiden hankinta
Hankinnan kuvaus: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Mikkelin Keskussairaalan kirurgisen osaston käyttöön tulevista huuhtelu- ja desinfiointikoneista (2 kpl). Huuhtelu- ja desinfiointikonetta käytetään eriteastioiden (alusastiat, portatiivit, virtsapullot), vatien, kenkien, bidee-suihkujen ym. hoito- ja siivousvälineiden pesuun ja lämpödesinfiointiin. Kone soveltuu myös instrumenttien esipesuun. Laite toimii myös kaatoaltaana ja koneeseen voi tyhjentää eriteastiat ennen pesua. Kaikissa pesuohjelmissa tulee olla voimakas tyhjennyshuuhtelu pesuohjelman alussa, jolloin jätteet huuhtoutuvat viemäriin. Koneessa tulee olla seuraavat pesuvaiheet: tyhjennyshuuhtelu, kiertovesipesu pesuaineella, huuhtelut, sekä lämpödesinfektio. Koneessa tulee olla ohjelma instrumenttien esipesuun, ennen kuin ne lähetetään pesuun ja sterilointiin keskitettyyn välinehuoltoon. Laitteessa tulee olla sähköliitännät, kylmävesi- (max 15 astetta) ja kuumavesi- (min. 45 astetta), sekä viemäriliitäntä. Laitetoimittajan tulee järjestää tarpeen mukaan käyttöönottokoulutus. Lisäksi Essote pyytää tarjousta lisävarusteena tulevasta kannellisesta välinekorista. Laitetoimittajaa pyydetään ilmoittamaan hinta laitteiden asennukselle. Mahdollisesta asennuksen tarpeesta sovitaan erikseen. Muut asiat Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä tai mahdollisia todisteita tarjoajan antamista tiedoista. Sopimusmenettely Asiakirjojen pätemisjärjestyksen osalta noudatetaan seuraavaa järjestystä: Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen JYSE 2014 Palvelut sopimusehdot Tarjousasiakirjat liitteineen Niiltä osin kuin muuta ei ole sovittu, hankinnasta tehtäviin sopimuksiin sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT). Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus asiassa on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Tietojensaantioikeutta ei kuitenkaan ole muiden tarjousten sisältämiin todellisiin liike- ja ammattisalaisuuksiin. Tarjouksessa esiintyvät liikesalaisuudet tulee nimenomaisesti merkitä salassa pidettäväksi liikesalaisuuksiksi, muutoin ne katsotaan julkisiksi. Salassa pidettäviä tietoja sisältävien tiedostojen otsikoihin tulee merkitä "salassa pidettävä". Hinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus. Tarjouksen laatuvertailuun liittyvät kuvaukset tulee pyrkiä laatimaan siten, että ne eivät sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Päätöksenteon perusteet Halvin hinta. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ja ellei yksimielisyyttä näin voida saavuttaa, niin sopimuksen sisältöä ja sen tulkintaa koskevat riidat ratkaistaan hallintoriita-asiana toimivaltaisessa hallinto-oikeudessa ja sopimuksen päättämiseen liittyvät erimielisyydet. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti pienhankintapalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://pienhankintapalvelut.fi/essote. Muulla tavoin jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Tarjouksen antaja on sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla vastuussa siitä, että se kykenee toimimaan tarjouksensa mukaisesti. Tarjous on tarjoajaa sitova. Pienhankintapalvelu.fi -järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa/ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä Cloudian tukeen (sähköposti: tuki@cloudia.fi tai puhelin: +358 20 766 1075). Varmistattehan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.pienhankintapalvelu.fi/essote. Hinnat Hinnat tulee esittää arvonlisäverottomana. Laskutus ja maksuehto Maksuehto on 30 pv. netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Maksuosoite: Laskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina verkkolaskuosoitteeseen: Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: TE003708255083 Välittäjätunnus: 003701011385 Verkkolaskuoperaattori: Tieto Oyj Jos palveluntuottajalla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, paperilaskut lähetetään osoitteeseen: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Talouspalvelut Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Toimitusehto Toimitusosoite Mikkelin Hyvinvointikeskus/Mikkelin keskussairaala, Porrassalmenkatu 35- 37. 50100 Mikkeli.
Hankintayksikkö: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
ALV-tunnus: 0825508-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Porrassalmenkatu 35-37
Postinumero: 50100
Postitoimipaikka: Mikkeli
Maa: Suomi
Puhelin: +358 153511
Faksi:
Sähköpostiosoite: elina.peltola@essote.fi
WWW-osoite: www.essote.fi