Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Essoten lääkejääkaappien hankinta

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Tarjouksen määräaika: 26.10.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Essoten lääkejääkaappien hankinta
Hankinnan kuvaus: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne lääkejääkaapeista. Hankinnan vähimmäismäärä on 7 kpl lääkejääkaappeja, jotka hankitaan Mikkelin Keskussairaalan uuteen Mielen- ja kuntoutuksen taloon vuoden 2022 aikana. Lisäksi voidaan hankkia tarpeen mukaan lääkejääkaappeja Essoten alueelle nykyisten käytössä olevien kaappien tilalle, jos ne tulee uusia esim. rikkoutumisen vuoksi. Yksittäisten lääkejääkaappien hankittava määrä tarkentuu hankintakauden aikana, mutta arvioitu määrä jää alle 10 kappaleeseen. Sopimusaika on 1.1.2022-31.12.2022. Muut asiat Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä tai mahdollisia todisteita tarjoajan antamista tiedoista. Sopimusmenettely Asiakirjojen pätemisjärjestyksen osalta noudatetaan seuraavaa järjestystä: Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen JYSE 2014 Palvelut sopimusehdot Tarjousasiakirjat liitteineen Niiltä osin kuin muuta ei ole sovittu, hankinnasta tehtäviin sopimuksiin sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT). Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus asiassa on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Tietojensaantioikeutta ei kuitenkaan ole muiden tarjousten sisältämiin todellisiin liike- ja ammattisalaisuuksiin. Tarjouksessa esiintyvät liikesalaisuudet tulee nimenomaisesti merkitä salassa pidettäväksi liikesalaisuuksiksi, muutoin ne katsotaan julkisiksi. Salassa pidettäviä tietoja sisältävien tiedostojen otsikoihin tulee merkitä "salassa pidettävä". Hinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus. Tarjouksen laatuvertailuun liittyvät kuvaukset tulee pyrkiä laatimaan siten, että ne eivät sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Päätöksenteon perusteet Halvin hinta. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ja ellei yksimielisyyttä näin voida saavuttaa, niin sopimuksen sisältöä ja sen tulkintaa koskevat riidat ratkaistaan hallintoriita-asiana toimivaltaisessa hallinto-oikeudessa ja sopimuksen päättämiseen liittyvät erimielisyydet. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti pienhankintapalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://pienhankintapalvelut.fi/essote. Muulla tavoin jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Tarjouksen antaja on sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla vastuussa siitä, että se kykenee toimimaan tarjouksensa mukaisesti. Tarjous on tarjoajaa sitova. Pienhankintapalvelu.fi -järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa/ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä Cloudian tukeen (sähköposti: tuki@cloudia.fi tai puhelin: +358 20 766 1075). Varmistattehan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.pienhankintapalvelu.fi/essote. Hinnat Hinnat tulee esittää arvonlisäverottomana. Laskutus ja maksuehto Maksuehto on 30 pv. netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Maksuosoite: Laskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina verkkolaskuosoitteeseen: Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: TE003708255083 Välittäjätunnus: 003701011385 Verkkolaskuoperaattori: Tieto Oyj Jos palveluntuottajalla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, paperilaskut lähetetään osoitteeseen: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Talouspalvelut Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Toimitusehto Toimitusaika sopimuksen mukaan. Toimitusosoite Mikkelin Hyvinvointikeskus/Mikkelin keskussairaala, Porrassalmenkatu 35- 37. 50100 Mikkeli.
Hankintayksikkö: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
ALV-tunnus: 0825508-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Porrassalmenkatu 35-37
Postinumero: 50100
Postitoimipaikka: Mikkeli
Maa: Suomi
Puhelin: +358 153511
Faksi:
Sähköpostiosoite: elina.peltola@essote.fi
WWW-osoite: www.essote.fi