Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Verkostotyöpajasarja palvelumuotoilun keinoin sekä tulosten visualisointi

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Tarjouksen määräaika: 18.10.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Verkostotyöpajasarja palvelumuotoilun keinoin sekä tulosten visualisointi
Hankinnan kuvaus: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia verkostotyöpajasta (4 kpl) ja tulosten yhdenmukaisesta visualisoinnista, 1 kpl työpajojen yhteenvetoseminaarista ja tulosten yhdenmukaisesta visualisoinnista sekä optiona hankittavista työpajoista ja tulosten yhdenmukaisesta visualisoinnista. Työpajat tukevat Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022 -hankkeessa (Työtä-hanke) tehtävää kehittämis- ja verkostotyötä. Työtä-hanke toteuttaa osaltaan valtakunnallista Työkykyohjelmaa, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työkykyohjelman tavoitteena on - lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta - luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti - kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi - tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi. Työtä-verkostotyöpajat kokoavat alueen osatyökykyisten työkyvyn tukeen kytkeytyvien toimijoiden edustajia yhteisten teemojen äärelle etsimään käytännön toteutustapoja seuraaviin aihealueisiin. Työpajojen alustavat aiheet : - Asiakasvastaava - Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - Työkyvyn tuen tiimi - Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus Käsiteltäviä teemoja ovat mm. palvelujen kriteerit, lähettäminen, kestot, päällekkäinen työ, osatyökykyisyyden tunnistamisen vaikeudet, asiakkaan pompottelu, poislähettämisen kulttuurin muuttaminen, työnantajien informaation puute sekä palkkaamisen riskit ja asenteet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirjaa voi hyödyntää soveltuvin osin tulosten kuvaamisen tukena. 2. HANKITTAVA PALVELU Hankinta sisältää - 4 verkostotyöpajaa (n. 15 henkilöä/työpaja) + 1 työpajojen yhteenvetoseminaari - 1-8 mahdollisesti optiona hankittavaa työpajaa - tuotosten muotoilu visualisoituna - kokonaisuuden suunnittelu yhdessä Työtä-hanketiimin kanssa ja asioiden työstäminen työpajojen/teemapäivien välillä Tuotokset tulee toimittaa muodossa, jossa niiden jatkotyöstäminen on mahdollista. Eksotella ja Työkykyohjelmalla on täydet oikeudet tuotoksiin. Työpajat toteutetaan ensisijaisesti paikan päällä Tilaajan osoittamassa tilassa. Yhteenvetoseminaari toteutetaan paikan päällä Tilaajan osoittamassa tilassa sekä etäyhteydellä toteuttaen. Mikäli koronatilanne vaatii, työpajat voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa etäyhteydellä. Erilliset työpajat muodostavat lopulta kokonaisuuden. Työpajoihin osallistuu osin sama kokoonpano, jota täydennetään teemakohtaisesti eri asiantuntijoilla. AIKATAULU Ensimmäinen työpaja pyritään toteuttamaan marraskuun aikana. Kokoisuudessaan työpajakokonaisuus yhteenvetoseminaareineen ja mahdollisine optiona hankittavine työpajoineen toteutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Tilaaja ja palveluntuottaja sopivat tarkemmasta aikataulusta yhdessä. MUUT EHDOT Siltä osin kuin tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, palvelussa sovelletaan Julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut, huhtikuu 2017).
Hankintayksikkö: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
ALV-tunnus: 0725937-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Valto Käkelän katu 3
Postinumero: 53130
Postitoimipaikka: Lappeenranta
Maa: Suomi
Puhelin: 040 651 3007
Faksi:
Sähköpostiosoite: kaisa.pesonen@eksote.fi
WWW-osoite: www.eksote.fi