Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Asiantuntijapalvelut Osaava rekrytointi - Uudistuva työ -projektille

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Business Joensuu Oy
Tarjouksen määräaika: 17.12.2021 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Asiantuntijapalvelut Osaava rekrytointi - Uudistuva työ -projektille
Hankinnan kuvaus: Business Joensuu Oy toteuttaa Osaava rekrytointi - Uudistuva työ -projektia 1.10.2020 - 31.3.2023. Projektia rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy. Projektin tavoitteena on saada osaavaa työvoimaa alueen yrityksiin, parantaa yrityksien rekrytointiosaamista kasvun mahdollistamiseksi, vaikuttaa kohtaanto-ongelmaan ja varmistaa aktiivisesti toimiva alueellinen verkosto yritysten rekrytointiteemassa. Tarjouspyynnön kohde: Haemme asiantuntijavalmentajaa/-valmentajia erilaisiin henkilöstö- ja osaamisteemaisiin valmennuksiin/työpajoihin. Teemat ovat seuraavat: 1.) Sosiaalinen media ja videot rekrytoinnissa -työpajat. Sisältö: videot rekrytoinnissa sekä sosiaalisen median välineet rekrytoinnin tukena (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok jne.). Työpajat ovat vahvasti käytännönläheisiä, osallistujat työstävät työpajoissa omaan yritykseensä liittyviä teemoja. 2.) Yritysten houkuttelevuus ja työntekijöiden sitouttaminen -valmennus Teemoina mm. työnantajamielikuvan merkitys ja sen kehittäminen, työnantajalähettiläisyys ja muut yrityksen vetovoimaan liittyvät teemat. Lisäksi perehdyttäminen, sitouttaminen ja muut pitovoimaan liittyvät teemat. 3.) Tulevaisuuden työnantaja -valmennussarja. Valmennus koostuu esim. kolmesta tai useammasta valmennuskerrasta: a.) Työntekijän palkkaaminen - työsuhteen aloittamiseen liittyvät asiat, mm. työsopimus, pakolliset työnantajamaksut ja palkanmaksu, vuosiloma, sairausajan palkka, työterveyshuolto, työaikakirjanpito. b.) Työnantajana toimiminen - työnantajuuteen liittyvät asiat, mm. perehdyttäminen, sitouttaminen, työsuojelu, palaute, hiljaisen tiedon siirtyminen, työhyvinvointi, jatkuva oppiminen. c.) Johtaminen ja esimiestyö - työntekijöiden johtamiseen liittyvät asiat, mm. työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, esimiestyö, strateginen johtaminen, itsensäjohtaminen, ajanhallinta ja organisointi, työhyvinvointi tuloksen tekijänä. 4.) Muu henkilöstöön, osaamiseen tai rekrytointeihin liittyvä valmennus Valmennusten ja työpajojen toteutustavan tulee olla vahvasti käytännönläheinen ja osallistujia aktivoiva, emme hae pelkkiä luentoja teemoista. Valmennuksen kohderyhmänä ovat Joensuun seudun yritykset, joiden henkilöstöön, rekrytointeihin ja henkilöstön osaamiseen liittyvä osaaminen kaipaa kehittämistä. Tarjouksessa tulee esittää seuraavat seikat: - mitä teemaa/teemoja tarjous koskee - ehdotus valmennuksen ohjelmaksi (sisältäen mm. käsiteltävät teemat lyhyesti kuvattuna, valmennuksen pituus valmennuspäivinä, toteutustapa/-tavat) - hinnoittelu (vertaamme valmennuspäivän hintaa, á 8 h) - referenssit vastaavista toteutuksista viimeisen kolmen vuoden ajalta - valmentajan/valmentajien osaaminen vastaavista toteutuksista (todennetaan CV:n perusteella) Sama palveluntarjoaja voi tarjota valmennusta yhteen tai useampaan tarjouspyynnön teemaan. Yhden valmennuspäivän kesto on 8 tuntia. Mikäli tarjoaja tarjoaa ohjelmassaan puolikkaita valmennuspäiviä, ne lasketaan annetusta hinnasta kaavalla: 0.5 X valmennuspäivän hinta. Tarjoajaa pyydetään hinnoittelemaan tarjouksensa hintakenttään yhden valmennuspäivän hinnalla (euroa alv 0%). Annetun hinnan tulee sisältää kaikki kulut valmennuksen järjestämisestä ja valmennuksiin valmistautumisesta (esim. valmistelu-, materiaali-, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat). Mahdollisista tilakustannuksista vastaa tilaaja. Tarjouspyynnön kohteena olevat valmennukset ja työpajat järjestetään vuoden 2022 aikana, tarkemmat toteutusajankohta sovitaan erikseen. Tilaaja varaa option valmennuksien toteuttamiselle myös vuodelle 2023. Yhden valmennus-/työpajaryhmän koko on 10-15 hlöä. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinnan valintaperusteena painotetaan valmennussuunnitelman sisältöä, ja se on esitettävä tarjouksen yhteydessä. Lisäksi edellytämme osaamista ja kokemusta valmennuksen toteuttavilta henkilöiltä sekä referenssejä vastaaviin valmennuksiin liittyen. Jätetty tarjous on sitova ja sen tulee olla suomen kielellä.
Hankintayksikkö: Business Joensuu Oy
ALV-tunnus: 2921270-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Länsikatu 15
Postinumero: 80110
Postitoimipaikka: Joensuu
Maa: Suomi
Puhelin: +358 400287787
Faksi:
Sähköpostiosoite: satu-minna.piiroinen@businessjoensuu.fi
WWW-osoite: www.businessjoensuu.fi